Ý Nghĩa Số Hạt Trầm Hương

Ý Nghĩa Số Hạt Trầm Hương

Nên đeo bao nhiêu hạt là tốt cho phong thủy – điều này có lẽ rất nhiều người thắc mắc. Vậy nên tôi xin viết ra đây để chia sẻ một chút về góc nhìn Ý Nghĩa Số Hạt Trầm Hương phong thủy

Ý Nghĩa số hạt trầm hương:

Quan Niệm Số Hạt Trong Phật Giáo

Chuỗi 108 hạt

 • 108 biểu thị dứt 108 phiền não ( nhưng theo sinh lão bệnh tử thì ở chữ tử)

 Chuỗi 54 hạt

 • quan niệm là 54 cấp vị quá trình tu hành của Bồ Tát, tức là Thập Tín, Thập Trú, Thập Hạnh. Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Tứ Thiện Căn Nhân Địa.

Chuỗi 42 hạt

 • là quan niệm là 42 cấp vị quá trình tu hành của Bồ Tát, tức là Thập Trú, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Đẳng Giác, Diệu Giác.

Chuỗi 27 hạt

 • quan niệm 27 cấp vị của Tiểu Thừa tu hành Tứ Hướng Quả, tức là 18 bậc Hữu Học của Tứ Hướng Tam Quả trước, với 9 bậc Vô Học của Đệ Tứ Quả A La Hán.

Chuỗi 21 hạt

 • quan niệm là Ngũ căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần và Ngũ Trí Phật.

Chuỗi 18

 • quan niệm là Bát Chánh Đạo và Thập Hiệu Phật, còn tượng trưng cho 18 vị A La Hán.

Chuỗi 16 hạt

 • quan niệm là Thập Địa và Lục Ba La Mật.

Chuỗi 14 hạt

 • quan niệm là mười bốn Pháp Vô Úy của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Ý nghĩa hạt  chuỗi Thiên Chúa Giáo:

Người Công Giáo ( Thiên Chúa Giáo  ) thường có các chuỗi mân côi với Quan Niệm khác

 • Chuỗi hạt tay lần hạt kính Đức Mẹ Maria bao gồm 12 hạt nhỏ và 1 hạt cái. Loại chuỗi vòng nay sẽ dùng đọc 12 kinh kính Đức Mẹ. Bắt đầu với hạt cái mang ý nghĩa khởi đầu khi đọc kinh Lạy Cha và cũng dùng đọc kinh Sáng Danh.

Chuỗi Hạt  chục kinh mân côi

 • với 10 hạt và 1 thắt nút hoặc như chuỗi lần hạt với 10 hạt và 1 hạt cái.
 • Ý nghĩa số 10 : đọc 10 kinh Kính Mừng
 • Số 1 biểu thị : 1 hạt cái hay hạt thắt nút: đọc kinh Lạy Cha (lúc khởi đầu) và kinh Sáng Danh (kết thúc).

chuỗi hạt Mân Côi năm chục:

 • Bao gồm 1 chuỗi 10 hạt sẽ xen lẫn 1 hạt cái, được sử dụng để đọc 50 kinh mỗi lần niệm.
 • Thường thường cuối chuỗi sẽ có 2 hạt cái và 3 hạt nhỏ khi đọc kinh để các linh hồn sớm siêu thoát, trở về chốn Thiên Đàng.

Chuỗi Hạt Mân Côi với 150 kinh (3 mùa):

 • Sự khác biệt giữa chuỗi 50 kinh với 150 kinh sẽ khác nhau ở số hạt. Chuỗi Mân Côi sẽ có 150 hạt vòng. Người đọc kinh sẽ được được cả 3 mùa: bao gồm Mùa Vui, mùa Yêu Thường và mùa Mừng ngay trong cùng 1 chuỗi. Thay vì đọc riêng lẻ 3 vòng thì chỉ cần đọc 1 lần.
 • Thường thì những người theo đạo Thiên Chúa Giáo sẽ đưa các chuỗi vòng tay này đến một vị Linh Mục để xin ban phép rồi mới đeo hàng ngày để tránh tà ma và loại bỏ tà khí.

Quan Niệm Của Nhiều Người Bắc

 • Số lẻ tượng trưng dương – số chẵn tượng trưng âm

Số Hạt  Chiếu Theo Sinh Lão Bệnh Tử

 • Chiếu theo Sinh – Lão – Bệnh  – Tử
 • Sinh : 13 17 21 hạt
 • Lão : 14 18 22 hạt

Quan niệm người trung hoa

 • Trung Quốc : chiếu theo xuân hạ thu đông – họ thường đeo các số chẵn và thường chia hết cho 4

Vậy số hạt nào mới thực sự là tốt

Vạn pháp từ tâm mà có – đúng chỗ này sai chỗ kia – với tôn giáo này đúng với tôn giáo kia sai – với quốc gia này đúng với quốc gia kia sai- tuy nhiên hãy chọn điều bạn tin tưởng. vì điều đó đúng với bạn  – và bạn phát ra năng lượng tốt hơn

Theo ý kiến cá nhân tôi – Vật Tâm Linh Muốn Linh Dựa Vào Tâm Người Đeo.

đây là những chia sẻ cá nhân tôi về Ý nghĩa số hạt trầm hương hy vọng có thể giúp được các bạn trong việc lựa chọn

Bạn có thể lựa chọn các loại trầm hương và ưu nhược các loại tại Vòng Trầm Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

m