Chính sách bảo mật

“Thành Trầm Hương” xin gởi các bạn quan tâm đến chính sách thông tin của chúng tôi. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin mà người dùng cung cấp, và không thu thập qua bất kì trang web khác, hoặc không thu thập thông tin của bậc bố mẹ, các công ty con, các nhà tài trợ hoặc các công ty liên quan.

Nhóm chúng tôi khuyến khích bạn đóc chính sách này trước khi tiếp xúc với website của chúng tôi. khi truy cập web, bạn đồng ý với Điều kiện & Điều Khoản của chính sách này. Nếu như không vừa ý với điều khoản điều kiện của chính sách, vui lòng không sử dụng trang web.

1. Thông tin “Thành Trầm Hương” thu thập thông qua các trang web.

Nhóm chúng tôi nhóm lại hai loại thông tin cơ bản thông qua trang web: “Thông tin cá nhân”, thông tin từ đó một cá nhân có thể được xác định, và “Thông tin tổng hợp,” Do đó một cá nhân không thể xác định được.

A. Thông tin cá nhân.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong các cách sau đây.

i. Thông tin liên lạc.

Tôi khuyến khích người truy cập liên hệ chúng tôi qua những câu hỏi, hay ý kiến đóng góp. Thông tin cá nhân có thể giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi của bạn đưa ra.

ii. Mục đích kinh doanh.

Nhóm chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích kinh doanh nội bộ, ví dụ như phân tích quản lý doanh nghiệp. Các Thông tin cá nhân mà quý khách hàng cung cấp thông qua web có thể kết với với các thông tin cá nhân khác mà bạn cung cấp (Thông qua online hoặc offline)

iii. Truyền thông.

Nhóm chúng tôi dùng thông tin cá nhân của bạn có thể gọi điện cho bạn, gửi email cho bạn về các thông tin mới cập nhật về website , các giao dịch của bạn, hoặc các thay đổi chỉnh sửa về các điều khoản , điều kiện của nhóm chúng tôi. Bạn có thể lựa chọn nhận hoặc không nhận email này.

iv. Dịch vụ cung cấp bên thứ ba.

Nhóm chúng tôi có hợp tác với các đối tác cung cấp dịch vụ bên thứ 3, gồm chủ website, phân tích dữ liệu, dịch vụ bản tin, quảng cáo, cũng như các dịch vụ hành chính khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ 3 với mục đích để bên thứ 3 cung cấp dịch vụ.

V. Ngoài ra, nhóm chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn nếu được yêu cầu như sau :
(1) pháp luật ; (2) Theo yêu cầu chính phủ , (3) thực thi điều khoản dịch vụ, (4) bảo vệ hoạt động nhóm chúng tôi, (5) bảo vệ quyền bảo mật hợp pháp, an toàn tài sản của “Thành Trầm Hương”, của bạn hoặc của những người khác, (6) để chúng tôi có biện pháp khắc phục thiệt hại có thể.

B. Thông tin tổng hợp.

Để tăng cường an ninh website chúng tôi phân tích thông tin tổng hợp, theo dõi sự phổ biến của các trang trong web, sự thành công các thông báo tin tức qua email của chúng tôi, mức độ liên kết trên web và các dữ liệu sử dụng khác. Hầu hết các điều này giúp chúng tôi đưa ra nội dung phù hợp với bạn hơn, cải thiện web và dịch vụ liên quan. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp với các thực thể liên quan và các bên thứ ba khác.

2. Lưu ý quan trọng khác về thực thi chế độ bảo mật của chúng tôi.

A. An ninh

Nhóm chúng tôi chủ động bảo mật an ninh và có công cụ để chống lại sự mất mát, sử dụng sai trái,hoặc các thông tin mất kiểm soát. Bất cứ khi nào bạn sử dụng số thẻ tín dụng của bạn, nó sẽ được mã hóa dạng SSL. Không có phương pháp truyền, lưu trữ dữ liệu nào là hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi rất cố gắng để bảo vệ thông tin của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn thông tin mà bạn chuyển tới chúng tôi thông qua web. Nếu bạn tin rằng sự tương tác của bạn với nhóm chúng tôi là không còn an toàn (ví như tài khoản đã bị xâm nhập), bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay qua mục “Liên Hệ” (lưu ý rằng thông báo bưu điện sẽ làm chậm trễ thời gian để giải quyết vấn đề.)

B. Các trang web của bên thứ 3.

Trang web nhóm chúng tôi có thể chứa các đường liên kết tới trang web cung cấp dịch vụ thứ 3. Các trang web liên quan (hoặc bất kì liên kết nào khác trong trang này) không thuộc kiểm soát của “Thành Trầm Hương” nên nhóm chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bảo mật nội dụng. Chúng tôi cung cấp sự liên kết là để tham khảo, nó không bao hàm sự kiểm soát chứng thực của “Thành Trầm Hương”. Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân hay thông tin thanh toán cho bên thứ ba đó, giao dịch của bạn sẽ được thu thập và kiểm soát của bên thứ ba. Trước khi làm điều đó bạn phải tìm hiểu chính sách bảo mật của bên thứ ba đó.

C. Chuyển nhượng.

Nhóm chúng tôi có quyền chuyển nhượng bất kì thông tin mà chúng tôi thu thập từ người dùng cho bên thứ ba trong trường hợp sát nhập,liên doanh, bán,cổ phiếu công ty/ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần tài sản (bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kì thủ tục phá sản hoặc tương tự).

m